FRIGEL d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 4
23000 Zadar, Hrvatska

telefon+385 23 305 386
telefoninfo@frigel.hr
telefonprodaja@frigel.hr
telefonPon-pet: 08:00-16:00 h

lokacija frigel

Načini plaćanja

nacini placanja

Akcije

Akcijski CJENIK možete preuzeti OVDJE

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA

Poslovne zgrade, trgovački centri, restorani, hoteli, bolnice, sportske dvorane, kina, kazališta, muzeji

To su objekti složenijih zahtjeva za klimatizaciju, ne samo s obzirom na svoju veličinu, već i specifične potrebe s obzirom na svoju namjenu.

Često su pojedini prostori unutar objekta različito toplinski opterećeni, a isto tako se opterećenja mijenjaju tokom dana. Karakterističan primjer su višekatne zgrade s fasadama u staklu, tako da zimi dijelovi zgrade koji su trenutno u hladu trebaju grijanje, a osunčana strana zgrade treba hlađenje.

Klimatizacijom se vrši priprema zraka u prostoru tako ima toplinska i druga svojstva najpovoljnija za ljude koji tamo trebaju boraviti.

Najčešći postupci obrade zraka u klimatizaciji su:
- grijanje i hlađenje zraka
- održavanje vlažnosti
- filtriranje zraka
Zrak koji se klimatizira može biti:
-svježi
-optočni (postojeći zrak u prostoriji)
-mješavina svježeg i optočnog


CENTRALIZIRANA KLIMATIZACIJA - KLIMA KOMORE

klima komoraOvakav klimatizacijski uređaj se koristi ukoliko klimatizacijski sustav treba dobavljati svježi ili mješavinu svježeg i optočnog zraka. Zrak se centralno priprema u klima komori i ventilacijskim kanalima distribuira do prostorija objekta. Da bi se izbjegli gubici izbacivanjem otpadnog zraka u klima komore se može ugraditi REKUPERATOR. Ovakvim načinom klimatiziraju se objekti s velikim potrebama za svježim zrakom, a s malo različitih klimatizacijskih zona (sportske dvorane, kina, trgovački centri, proizvodni pogoni, i sl.). S obzirom da svim kanalima struji zrak istih toplinskih karakteristika, regulacija po pojedinim temperaturnim zonama može se vršiti samo promjenom količine ubacivanog zraka.

DECENTRALIZIRANA KLIMATIZACIJA se koristi kod objekata koji imaju više zona ili prostorija s različitim toplinskim opterećenjem tako da svaka zona ili prostorija zahtjeva pojedinačnu regulaciju. Često je to slučaj kod hotela, poslovnih zgrada, stambenih objekata i sl.Svaka prostorija ili zona ima jedan ili više lokalnih klima uređaja (unutrašnja jedinica) koje pomoću ventilatora i izmjenjivača hlade ili griju optočni zrak u prostoru. Potrebna toplinska energija dovodi se pomoću radnog medija (fluida) cjevovodom od vanjske jedinice do unutrašnjih jedinica. Prednost ovih sustava je u tome što cjevovod od centralne vanjske jedinice do pojedinih unutrašnjih jedinica može imati veliku duljinu, a i visinsku razliku. Dobava svježeg zraka, ako je potrebna, izvodi se posebno.

S obzirom na medij koji cirkulira cjevovodom ove sustave klimatizacije dijelimo na:
- vodene: radni medij je voda
- freonske: radni medij je rashladni plin

Uređaji kod oba sustava koriste se toplinskim procesom tzv. TOPLINSKOM PUMPOM ili DIZALICOM TOPLINE. To je kružni termodinamički proces u kojem radni medij pomoću kompresora kruži sustavom u naizmjeničnim ciklusima isparavanja i kondenzacije pri čemu se toplina prenosi iz sustava s nižom temperaturom u sustav s višom temperaturom. Jedan od ta dva sustava je prostor koji se klimatizira, a drugi je okolina koja se u ovom slučaju smatra obnovljivim izvorom energije(topline).

Kod hlađenja toplina iz prostora koji se klimatizira koristi se za isparavanje radnog medija koji je u tekućem stanju. Prilikom isparavanja radni medij prelazi u plinovito stanje, pri čemu preuzima toplinu iz klimatiziranog prostora (prostor se hladi). Plin se nakon toga u kompresoru tlači na viši tlak i temperaturu i šalje u kondenzator. Prilikom kondenzacije plinu treba oduzeti toplinu, a to se postiže tako da se ta toplina sa plina predaje okolini(okolina se zagrijava). To je upravo ona toplina koja je bila oduzeta iz prostora koji se hladi. Tako se ovaj kružni termodinamički ciklus ponavlja jer se tekući medij iz kondenzatora prigušuje i ponovno transportira u isparivač.
Ukoliko se ovaj kružni toplinski proces obrne, odnosno promjeni se smjer kruženja radnog medija, onda se može koristiti u grijanju klimatiziranog prostora. U ovom se slučaju toplina potrebna ta isparavanje radnog medija dobiva iz okoline (sustav s nižom temperaturom) i predaje u grijani prostor (sustav s višom temperaturom).
S obzirom na omjer uložene energije (najčešće električne) i ukupne toplinske energije koja se dobije, ovaj je proces jedan od najekonomičnijih, odnosno ima najjeftiniji kWh dobivene toplinske energije. Ekonomičniji su samo sustavi grijanja kad korisnik ima na raspolaganju besplatni energent (npr. drva, sječka, bio otpad i sl.).
Ovisno o vrsti uređaja koji koristi dizalicu topline, omjer uložene električne energije i dobivene toplinske energije može biti 1:3 do preko 1:5 (kW/kW), što znači da za 1 kW električne energije dobivamo od 3,0 do preko 5 kW toplinske energije. Te omjere izražavaju koeficijenti EER (za hlađenje) i COP ( za grijanje) koji se mogu iščitati iz kataloga klimatizacijskih uređaja.
Prije je navedeno da uređaji s toplinskom pumpom (dizalice topline), koriste toplinu iz okoline. Najčešće je to zrak iz okoliša, a još se može koristiti voda (površinska ili podzemna).

Ovdje prikazujemo nekoliko različitih primjera klimatizacijskih sustava koje smo pored ostalih ugradili:

dizalica topline
Dizalica topline, zrakom hlađeni kondenzator, radni medij voda
vrv sustav
VRV freonski sustav, zrakom hlađeni kondenzator

Unutrašnje jedinice za klimatizaciju pojedinih zona/prostorija mogu biti različite izvedbe s obzirom na medij:
- vodeni sustav
- freonski sustav
Radni medij (voda ili freon) se cjevovodom transportira u kružnom toku do unutrašnjih jedinica i nazad do vanjske jedinice. Na ovaj način moguće je izvoditi instalacije s velikom udaljenosti između vanjske jedinice i unutrašnjih jedinica, kako po dužini cjevovoda, tako i po visini.

Prema izvedbi zbog načina ugradnje unutrašnje jedinice razlikujemo kao:
vrste unutrašnjih jedinica

Frigel d.o.o. može ponuditi sve faze strojarskih radova za ovakve složene klimatizacijske sustave; od projektiranja, dobave i ugradnje do nadzora i puštanja u pogon. Naše bogato iskustvo na primjeni ovih sustava možete pogledati na našim referentnim objektima OVDJE.