FRIGEL d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 4
23000 Zadar, Hrvatska

telefon+385 23 305 386
telefoninfo@frigel.hr
telefonprodaja@frigel.hr
telefonPon-pet: 08:00-16:00 h

lokacija frigel

Načini plaćanja

nacini placanja

Akcije

Akcijski CJENIK možete preuzeti OVDJE

SOLARNA ENERGIJA - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Besplatna energija- Zelena energija

Obnovljiva energija dobiva se iz prirodnih izvora koji se obnavljaju u prirodnim ciklusima, odnosno ima je u količini tolikoj da se smatra nepresušnom. Zbog svoje obnovljivosti takva energija je besplatna, za razliku od npr. fosilnih goriva, premda je oprema za prikupljanje različitih oblika obnovljive energije skupa i tehnološki se još razvija. Obnovljiva energija se smatra i zelenom energijom jer smanjuje udio energije dobivene izgaranjem fosilnih goriva, a time i emisiju stakleničkih plinova (CO2) u atmosferu.

Obnovljivi izvori energije najčešće su:
- sunčeva energija
- energija vjetra (vjetroelektrane)
- energija voda (hidrocentrale)
- energija mora i oceana (plima i oseka)
- biomasa (nusproizvodi biljnog i životinjskog porijekla čijim se izgaranjem dobiva toplinska energija)
- geotermalna energija (toplina dobivena iz zagrijane unutrašnjosti Zemlje).

SOLARNA ENERGIJA

Većina obnovljivih izvora energije potječu direktno ili indirektno od sunčeve energije koja kontinuirano zrači površinu Zemlje. Direktno prikupljanje sunčeve energije vrši se pomoću:
- solarnih kolektora za zagrijavanje vode
- fotonaponskih ćelija za dobivanje električne energije
- zrcala za fokusiranje sunčeve svjetlosti

Frigel d.o.o. može ponuditi kompletna rješenja za zagrijavanje vode pomoću solarnih kolektora, a najčešće za:
- zagrijavanje potrošne sanitarne vode
- zagrijavanje radi potpomaganja sustava centralnog grijanja

Najčešća primjena:
- kućanstva
- ugostiteljski objekti (restorani, hoteli, kampovi)
- praonice
- industrijska postrojenja

Solarni sustavi sa kolektorima za zagrijavanje vode dijele se na:
- termosifonski
- pumpni

termosifonski sustavTermosifonski sustav je decentralizirani sustav koji funkcionira bez upotrebe električne energije koja je potrebna samo za dogrijavanje pomoću električnog grijača. Hladna voda puni spremnik koji je direktno povezan s kolektorom i montiran na krovu. Zagrijana voda se iz spremnika vodi u objekt. Nisu potrebne pumpe niti regulacija. Spremnik je zaštićen sigurnosnim ventilom i termičkim ventilom koji ispusti vruću vodu iz spremnika da ne dođe do pregrijavanja.
Ovakvi sustavi pogodni su gdje je opskrba el. energijom nepouzdana i s prekidima, a potreba za toplom vodom stalna.(Posebno kod turističkih objekata).


pumpni solarni sustavPumpni solarni sustav je centraliziran. Fluid za grijanje pomoću pumpe cirkulira kružnim tokom od kolektora na krovu do spremnika obično u strojarnici u prizemlju objekta. Ovakav sustav lakše je kombinirati s ostalim uređajima za dogrijavanje potrošne vode ili se vrlo često povezuje s već postojećim sustavima za grijanje objekta (centralno grijanje, dizalice topline i sl.).

Toplinska energija prikupljena u solarnim kolektorima osim za zagrijavanje potrošne vode koristi se i za potpomaganje grijanja objekta zimi. U tom slučaju se instalira veći broj solarnih kolektora da bi se zbog manje osunčanosti zimi dobio bitni udio u ukupno potrebnoj energiji u zagrijavanju.

Sama priroda obnovljivih izvora, a i niži stupanj iskoristivosti zbog tehnologije koja je još u razvoju, određuje da se obnovljivi izvori energije kombiniraju s drugim konvencionalnim izvorima. Tako solarni sustav za zagrijavanje sanitarne vode u slučaju manjka solarne energije ( kad je oblačno vrijeme i noću) mora imati mogućnost dogrijavanja pomoću električnog grijača, plinskog kotla, kotla na naftu i sl.

U novije vrijeme razvili su se uređaji TOPLINSKE PUMPE koji dogrijavaju sanitarnu vodu pomoću tzv. procesa DIZALICE TOPLINE. To je uređaj koji koristi toplinski proces kao i klima uređaji, pri čemu se toplina pomoću kompresorskog ciklusa prenosi iz nižeg energetskog na viši energetski nivo. Drugim riječima toplinom iz okoliša se grije voda u spremniku. Pri tome je iskoristivost preko 300%, što znači da se iz 1kW električne energije dobije više od 3 kW toplinske energije za grijanje vode.

Toplinski ciklus DIZALICE TOPLINE može se koristiti isključivo za grijanje sanitarne vode u kombinaciji sa solarnim zagrijavanjem ili se dizalica topline koristi kao osnovni uređaj za grijanje i hlađenje objekta, a dodatno služi za dogrijavanje solarnog spremnika sanitarne vode.
daikinalthermaTakvo integrirano rješenje prvi je u kompletu predstavio proizvođač DAIKIN sa proizvodom ALTHERMA, a nakon njega takav proizvod imaju i mnogi drugi proizvođači.

Ovaj sustav posebno je primjenjiv u objektima sa niskotemperaturnim grijanjem, kao što je npr. podno grijanje. Više o sustavu ALTHERMA pogledajte OVDJE.

Frigel d.o.o. može ponuditi optimalno projektno rješenje solarnog sustava i njegovu integraciju s ostalim sustavima grijanja s obzirom na namjenu, veličinu objekta i planove investitora.

Pogledajte naše referentne objekte OVDJE.